lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แชร์ด่วน เฉลยข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ครั้งที่1 ( 2559) ภาค ก. และ ภาค ข.

เจ้าของร้าน

--------------------- 

Host by uppic.ts3sv.com 
- เด็กในสังคมที่หลงไหลเน็ตidol เกิดจาก อะไร ตอบ. ค่านิยม 
-ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนมีอายุกี่ปี ตอบ มีอายุ2ปี ต่อได้1ครั้ง (ใบนี้เป็นใบชั่วคราว) 
- ถ้าเปรียบเทียบพหรมวิหาร4 กับบ้านพักจะเปรียบกับข้อใด ตอบ ข. กรุณา ห้องรับแขกไว้ต้อนรับแขก 
-นอกจากเรียนในห้องแล้วครูยังพานักเรียน.ไปเรียนรู้ตามเขตวัด ใช้พื้นทรายแทนกระดานดำ... ตอบ.. เรียกว่า แหล่งเรียนรู้ 

-นักเรียนเรียนจบไปแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตและกลับมาดูแลครู ร่วมกันจัดงานสังสรรค์ ให้ครู แสดงถึงข้อใด
ก.เมตตา 
ข.กรุณา 
ค.มุทิตา 
ง.อุเบกขา 
ตอบ . ก. เมตตา คือความรัก นักเรียนกลับมาหาและดูแลครูเพราะความรัก ให้ผู้เข้าสอบสังเกตหาจุดมุ่งหมายของนักเรียนที่จบกลับมาหาครู ซึ่ง คีย์เวริดสำคัญ คือ ดูแลครู ส่วนคีย์เวิรดที่บอกว่าจบไปแล้วประสบความสำเร็จ อันนั้นคือประโยคหลอกให้ผู้เข้าสอบหลง 
มีคนตอบ มุทิตาไปเยอะมาก จริงๆไม่ใช่ มุทิตา เพราะมุทิตาคือพลอยยินดี ถ้าเป็นงานเกษียณราชการ อันนั้นถึงจะตอบมุทิตา 

-จะเป็นดวงใจให้เธอหายร้าวราน จะเป็นสะพานให้เธอเดินข้ามไปแน่นอน จะเป็น "สายน้ำเย็น" หมายถึงอะไร ?
ตอบ. กำลังใจ 

คำถามที่ถามเกี่ยวกับการเดินทาง เลี้ยวขวา ลงใต้ 90องศา โจทย์ยาวจำไม่ได้ แต่ ตอบว่า ตะวันออกเฉียงใต้ 

-มาตรฐานการศึกษาชาติ มี3มาตรฐาน 11ตัวบ่งชี้ 

-การศึกษาตลอดชีวิต เรียกอีกอย่างว่า Education for All ยึดตาม มาตรฐาน8 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แต่บางคนบอกว่าตอบได้2ข้อ อีกคำตอบคือ Lifelong Education ถ้ายึดตามหนังสือและพรบ.การศึกษา ให้ตอบ Education for All ฟันธง 

-ทีมชาติไทย >>ช้างศึก ทีมชาติอังกฤษ >>ตอบ..สิงโตคำราม (ข้อนี้มีคนบอกว่าทำผิดกันเยอะ เพราะครูส่วนใหญ่ไม่ได้ติดตามฟุตบอล) 
 22.8K 
-ทุเรียน >>ราชาผลไม้ มัคคุด >>ตอบ..ราชินีผลไม้ 

-เจ้าภาพโอลิมปิค2020 ครั้งต่อไป คือญี่ปุ่น 

-ครูในยุคปัจจุบันทำผิดกฎหมายในพรบกันเยอะ แสดงว่าครูขาดมาตรฐานข้อใด .. ก.ความเป็นครู 

-ถ้าผู้ปกครองยกมือไหว้ครูที่มีอายุน้อยกว่าแสดงว่า ตรงกับคุณลักษณะในข้อใด 
ตอบ ความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นหลักปฏิบัติที่สอนให้คนเรารู้จักวางตัวให้เหมาะสม 
-วันมาฆบูชาตรงกับเดือน? ตอบ..เดือน3 
-ครู...ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นที่เอาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี มาบูรณาการ เพราะนำเอาวิชาในstemมาจัดทำแผนบูรณาการให้เด็กนักเรียนแสดงว่า ..ตอบ นวัตกรรม 
-ข้อใดไม่จัดเป็นสถานศึกษา ตอบ .สถานที่ที่รับเลี้ยงเด็ก 
ส่วนศูนย์การเรียนรู้ จัดเป็นสถานศึกษาตาม พรบ กำหนดไว้ ครับ 
-ข้อใดคือเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 
ก.ตัวชี้วัด 
ข.มาตราฐานการเรียนรู้ 
ค.สาระการเรียนรู้ 
ง.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตอบ ข. 

-แนวคิด การพัฒนาหลักสูตรคำตอบคือ ทาบา 
-ค่าสถิติที่ใช้วัดผลคะแนนก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน คือ Dependent test 
-การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ควรคำนึงดังต่อไปนี้"ยกเว้น "สิ่งใด 
1. สภาพของห้องเรียน 
2. สื่อเเละนวัตกรรม 
3. จำนวนนักเรียน 
4. ความสามารถของนักเรียน 
ตอบ 4. (เพราะถ้าจัดตามความสามารถของนักเรียนจะเป็นการจัดการเรียนรู้นะครับ) 
- เครื่องมือใดใช้วัดความมีคุณภาพการวิจัย คือเน้นความถูกต้อง 
- 3 2 6 6 12 ..?.. โจทย์เลขอนุกรม ตอบ 18 เพราะเป็นอนุกรมซ้อนสองชุด 

-ใครไม่มีสิทธิเข้าสอบครูผู้ช่วย (คำถามประมาณนี้) 
1.ตาพิการทั้งสองข้าง 
2.ทุจริตการสอบ กพ*** 
3.เคยทำงานเอกชนแล้วถูกเลิกจ้าง 
4.ถูกดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาท 
ตอบ 2 ทุจริตสอบ กพ 
ส่วนตาพิการ อาจจะตาบอดสี สายตาสั้น กรณีนี้ก็เป็นครูได้ 

-ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เหลือเวลาเรียน ประถม 22ชม มัธยม27ชั่วโมง /สัปดาห์ 

-ประสาทสัมผัสทั้ง5 ที่ไม่ใช่คือ สมอง 

-ถ้านักเรียนส่งงานเป็นไฟล์ขนาค 1gbกว่าๆ ควรส่งทางcloud storage แล้วส่งลิ้งค์ให้ครู (อย่าตอบเมลล์นะครับใครตอบไปแล้วก็คือผิด เพราะส่งทางเมล มันจำกัดขนาคไฟล์)
-ประเพณีที่นมัสการพระธาตุ
1.ชักพระ 
2.บุญผะเหวด 
3.ตานก๋วยสลาก 
4.นบพระเล่นเพลง
ตอบ 4. 


-อาชีพคนรับใช้ #ต่างด้าวทำได้เพราะเป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้ทักษะฝีมือ 
-กรณีพื้นที่พิพาทหมู่เกาะ ตอบ ฟิลิปปินส์และจีน 
- เปิดประชาคมอาเซี่ยนAEC อาชีพที่คนประเทศอื่น เข้ามาประกอบอาชีพในไทยไม่ได้ คือ ครู 

-พฤติกรรมที่แสดงให้ถึงการผิดจารีต ตอบ. ด่าพ่อแม่ในที่สาธารณะ 
-ครูค้ายาเสพติดแล้วขายยาให้กับนร.ในหมู่บ้าน มีความผิดทางจรรยาบรรณด้านใด ตอบ ต่อผู้รับบริการ 


-ถ้าได้เป็นครูประจำชั้นจะได้ทำเอกสารอะไร ให้ตอบตัวเลือก สมุดรายงานผลการเรียน 
- ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สั่งให้รัฐจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกี่ปี ตอบ 15. 
- ความสำคัญของการวิจัยควรนำเสนอในส่วนใด ..ตอบ บทที่1 
-ครูพานักเรียนไปปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เป็นคุณลักษณะอังพึงประสงค์ข้อใด (ข้อนี้กำกวมคนเข้าใจผิดกันเยอะมาก) 
ตอบ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพราะแสดงความจงรักภักดี ด้วยการปลูกต้นไม้ ไม่ได้บอกว่าปลูกที่ไหน แต่ไม่ได้จำกัดความว่าปลูกต้นไม้ในเชิงพัฒนาผืนป่า หรือปลูกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ในลักษณะนี้ แสดงให้ถึงการรวมพลังของประชาชน ในการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ (ไม่ใช่จิตอาสา ถ้าจิตอาสา คือการปลูกป่าลดโลกร้อน หรือวัตถุประสงค์ในเชิงพัฒนา ) 

-ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมนักเรียน 
1. นักศึกษาวิชาทหาร 
2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
3. กิจกรรมอาสาต่างๆ 
4. กิจกรรมชุมนุม ชมรมต่างๆ 
ตอบ 3. 

ขั้นตอนใดในการพัฒนาหลักสูตรที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของหลักสูตร ตอบ .การนำหลักสูตรไปใช้ 
หน้าที่ ของ อกคศ โอนไปยัง กศจ ทั้งหมด. 
- ม.1-3 มีคุณลักษณะพึงประสงค์ ข้อใด 
ก.ใฝ่เรียน 
ข.อยู่อย่างพอเพียง 
ค.รักความเป็นไทย 
ง.มุ่งมั่นการศึกษาและการทำงาน 
ตอบ ข. 

-ถ้ามีปัญหาเด็กมีปัญหา ให้คำปรึกษา และส่งเสริมการมีการทำการเรียนต่อ (ข้อนี้กำกวมคนเข้าใจผิดกันเยอะมาก) 
1.ครูทุกคน 2.ครูแนะแนว 3.ครูที่ปรึกษา 4.ครูปกครอง 
ตอบ ครูแนวแนว เพราะครูแนะแนว นอกจากจะส่งเสริมการเรียนต่อแล้ว ยังให้คำปรึกษาและปัญหาต่างๆได้ด้วย เพราะครูแนะแนวจะเรียนเรื่องจิตวิทยามาเป็นพิเศษ ส่วนจำกัดความ คีย์เวิร์ดเรียนต่อ ให้นึกถึงครูแนะแนวครับ เจอคำนี้ ให้รีบตอบ ครูแนะแนว อย่าให้ข้อสอบมาหลอกเรา พบ คำว่าเรียนต่อ เลือกครูแนะแนวได้เลย (ด้วยความปรารถนาดีจากวิทยากรติวเตอร์) 

-เครือข่ายส่วนตัว (private internet )เชื่อมต่อระยะใกล้ คือไร 
ตอบ Lan 

-ข้อใดไม่ใช่สื่อโซเชียลมีเดี่ย 
1.ทวิสเตอ 2.ซาฟารี 3.yammer 4.อินสตาแกรม 
ตอบ 2. 

--- ให้นำตัวเลือกต่อไปนี้เลือกตอบในข้อ 2-4 
1. การเสริมแรงทางบวก 
2. การเสริมแรงทางลบ 
3. การลงโทษทางบวก 
4. การลงโทษทางลบ 
#คำถาม 

2. ครูสมศักดิ์นำเกมมาประกอบการเรียนการสอนเพื่อลดความเครียดให้กับนักเรียน 
3. ครูสมศรีให้นักเรียนที่ไม่ทำการบ้านส่ง คัดไทยเพิ่ม 
4. ครูสมใจยึดโทรศัพท์นักเรียนที่เล่นในระหว่างเรียนจนหมดชั่วโมง 
2.ตอบ ก. การเสริมแรงทางบวก 
3.ตอบ ค. การลงโทษทางบวก 
4.ตอบ ง. การลงโทษทางลบ 

-คุณธรรมที่ครูยึดปฏิบัติต่อนักเรียน ตอบ พรหมวิหาร4 
-กองทุนการออมแห่งชาติ” เรียกสั้นๆว่า กอช. เป็นกองทุนที่เป็นความหวังของคนรากหญ้าที่จะสร้างวินัยการออมเงินไว้ใช้ในช่วงโค้งสุดท้ายของชีวิตหลังอายุ 60 ปี 
- ถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน ก็จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วย ศาสนาอะไร 
ตอบ. คริสต์ศาสนา 

-การส่งสัญญาณทางโทรทัศน์ ปัจจุบันใช้ระบบDVB
-ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับไทยแลนด์ 4:0 
ตอบ นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (ไม่ใชอุตสาหกรรมหนักที่ทุกคนคิด)

-การที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชา พระยาแถน 

เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วย2559 


เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วย2559 

ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของครูผู้ช่วย 
1.จัดการเรียนรู้ 
2.ทำงานวิชาการโรงเรียน 
3.ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4.ศึกษาหาองค์ความรู้ใหม่ๆ*
ตอบ. 4 

การเรียนรวม จัดเพื่อเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนปกติกับนักเรียนบกพร่อง 

กำลังอัพเดทเฉลยข้อสอบเพิ่มเรื่อยๆ ----- - See more at: http://club.thai007.com/sobkru59.html#sthash.MNmwNiyp.dpuf

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

ติดตั้งผ้าม่าน

ร้านผ้าม่านภาคกลาง [0]
ร้านผ้าม่านกรุงเทพ [0]
มู่ลี่วอลเปเปอร์ ภาคอีสาน [0]
มู่ลี่วอลเปเปอร์ ภาคกลาง [0]
มู่ลี่วอลเปเปอร์ ภาคเหนือ [0]
มู่ลี่วอลเปเปอร์ กรุงเทพเขตปริมณฑล [0]

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม42,498 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด29,478 ครั้ง
เปิดร้าน13 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท14 ส.ค. 2561

0610347479
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านร้านผ้าม่านสวย คุณกิ๊ก
ร้านผ้าม่านสวย คุณกิ๊ก
ผ้าม่าน ผ้าทึบแสง ผ้าโปร่ง รูปแบบต่างๆ ได้แก่ ผ้าม่านจีบ ผ้าม่านรางโชว์ ผ้าม่านรางตัวเอ็ม ผ้าม่านแบบพับ ม่านม้วน มีให้เลือกใช้3ชนิด คือ ดิมเอ้าท์ แบล็กเอ้าท์ ซันสกรีน
เบอร์โทร : 0610347479
อีเมล : decho.by@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก